Robimy bransoletki

Zdolności manualne atutem na rynku pracy

Przedsięwzięcie podjęte we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Fabryką Nici ARIADNA S.A. w Łodzi, mające na celu kształtowanie i rozwój umiejętności manualnych uczących się w gimnazjach i szkołach pondagimnazajalnych, poprzez techniki rękodzieła.
Wykonywanie prac rękodzielniczych przyczynia się do rozwoju kreatywności, poczucia estetyki a także stymulowania aktywności poznawczej i twórczej, rozwija zainteresowania uczniów technikami rękodzieła artystycznego. Kolejne warsztaty
z cyklu miały miejsce 15 marca 2017 r. w PG 34, podczas których uczniowie wykonywali bransoletkę japońską techniką „kumihimo”.
Początki były trudne, ale już po chwili okazało się, że wykonanie bransoletki jest bardzo proste. Bardzo się podobało …

Autor: 
ODZ
Nazwa szkoły: 
ODZ
Opis: 

Zdolności manualne atutem na rynku pracy