FESTIWAL ZAWODÓW TECHNICZNYCH

FESTIWAL ZAWODÓW TECHNICZNYCH

Aż 1500 uczestników – uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych, a także ich nauczycieli i rodziców – miał Festiwal Zawodów Technicznych, zorganizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, na terenie ŁSSE.

Celem imprezy, w której przygotowanie szczególnie intensywnie zaangażował się Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP, było zainteresowanie zawodami technicznymi i generalnie edukacją zawodową uczniów stojących przed decyzją o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Na festiwalowych stoiskach łódzkie szkoły zawodowe prezentowały swoją ofertę edukacyjną, a współdziałające z edukacją firmy – ofertę zatrudnienia dla absolwentów.

Firm było dziesięć: Altex Consulting (dystrybutor maszyn szwalniczych i części do maszyn, usługodawca w zakresie druku na odzieży), Barry Callebaut (producent czekolady i wyrobów kakaowych), BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego (producent AGD), Contec Technika Konfekcyjna (dystrybutor maszyn szwalniczych, urządzeń krojczych i prasowalniczych, oprogramowania do projektowania odzieży, części zamiennych i akcesoriów), Delia Cosmetics (producent kosmetyków), Katalyst Education (fundacja non-profit, której misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych), Pinsola (dystrybutor tkanin), Schindler (producent wind osobowych i towarowych oraz schodów i chodników ruchomych), Sewing Contractor (usługodawca w zakresie projektowania odzieży i szycia odzieży wieloseryjnej) oraz Tubądzin (producent płytek ceramicznych).

Swoje stoiska mieli też oczywiście organizatorzy. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - będące placówką pionierską i wiodącą w skali kraju w zakresie edukacji mechatronicznej, mającą w swojej strukturze Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej, który dysponuje najnowocześniejszym instrumentarium techniczno-dydaktycznym dla potrzeb rozwoju takich obszarów mechatroniki, jak robotyka, automatyka oraz programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - prezentowało młodym uczestnikom festiwalu możliwości osiągania kompetencji zawodowych zarówno w trybie formalnym, jak i pozaformalnym. Natomiast Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zachęcała młodzież do kształcenia się w Technikum Automatyki i Robotyki, jakie pod auspicjami ŁSSE zacznie funkcjonować od września, w roku szkolnym 2019/2020.

Na promujący kształcenia techniczne festiwal przybyła także Drużyna Raptors - studenci czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej, których połączyła idea zaprojektowania i budowy łazika marsjańskiego na międzynarodowe zawody specjalistycznych robotów mobilnych. Prezentowany łazik na samym Marsie wprawdzie jeszcze nie był, ale sprawdza się znakomicie jako robot ratowniczy, w trudno dostępnym i zagrożonym skażeniami terenie.

Festiwalowe stoiska miały wiodące łódzkie szkoły zawodowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 3, Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik”, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespół Szkół Przemysłu Mody, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego „Spożywczak”, Zespół Szkół Rzemiosła, Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. O profilach kształcenia w każdej ze szkół uczestnicy festiwalu mogli porozmawiać z ich nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniami – swoimi nieco starszymi koleżankami i kolegami, którzy już wybrali dla siebie ścieżkę kształcenia w zawodzie i perspektywę kariery zawodowej. Jest rzeczą oczywistą, że właśnie z nimi rozmawiało się trzecioklasistom z gimnazjów i ósmoklasistom ze szkół podstawowych najswobodniej.

Festiwal Zawodów Technicznych, oprócz ogromnej dawki rzetelnych, szczegółowych informacji „z pierwszej ręki” na temat możliwości kształcenia się, jakie zapewniają łódzkie szkoły zawodowe, często w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami (na przykład w klasach patronackich), oferował swoim młodym uczestnikom również mnóstwo atrakcji. Starano się bowiem, aby poszczególne stoiska przyciągały zwiedzających czymś niezwykłym.

Dlatego na przykład firma Delia przybyła na festiwal z kosmetykami, firma BSH z bębnową suszarką do prania, ZSP nr 20 z szafą elektryczną, ŁCDNiKP z robotem przemysłowym, Zespół Szkół Ekonomiczno-Techniczno-Hotelarskich z walizką, firma Barry Callebaut z czekoladkami, Zespół Szkół Mody z manekinami. „Spożywczak” podczas pokazu kuchni molekularnej przygotowywał czekoladowe spaghetti i częstował nim, „Gastronomik” serwował efektowne koktajle i prezentował trudną sztukę carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach, a adepci fryzjerstwa z Zespołu Szkół Rzemiosł na miejscu robili fryzury.

Rynek pracy poszukuje absolwentów szkół o kierunkach technicznych i generalnie zawodowych, zarówno z kwalifikacjami na poziomie branżowym, jak i z kwalifikacjami na poziomie wykształcenia średniego. Mają oni dzięki temu zapewniony komfort swobodnego wyboru pracodawcy i niezależność finansową. Warto zatem kształcić się w szkołach o technicznym profilu. Można mieć nadzieję, że Festiwal Zawodów Technicznych przekonał o tym przynajmniej niektórych trzecioklasistów z gimnazjów i ósmoklasistów ze szkół podstawowych, którzy już niebawem będą musieli wybrać drogę dalszego kształcenia.

Tomasz Misiak