Informacje prasowe i inne o działalności ODZ

Park zawodów

Impreza plenerowa promująca zawodoznawstwo wśród młodzieży. Zawody w łódzkim Parku 3 Maja zostały zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a wzięły w nich udział łódzkie gimnazja, w tym również gimnazjum z przygotowaniem zawodowym, w którym kształci się młodzież OHP. Kadra hufca włączyła się w przygotowania, pomagając przy logistycznym zabezpieczeniu imprezy.

Artykuł z Dziennika Łódzkiego "Doradzą gimnazjalistom, jaki wybrać zawód"

Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP prowadzi rozmowy doradcze z uczniami wszystkich typów szkół, a w szczególności z  uczniami  gimnazjum, którzy podejmują decyzje eduakcyjno-zawodowe. Nie zawsze jest to łatwa decyzja. Doradcy zawodowi ŁCDNiKP wspomagają uczniów
w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru szkoły, zawodu w sposób świadomy zgodnie
z predyspozycjami zawodowymi, cechami osobowości, stanem zdrowia czy prognozami rynku pracy. 

Subscribe to RSS - Informacje prasowe i inne o działalności ODZ