Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych „NA DZIEWANNY”

Pierwszy Dzień Wiosny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, był okazją do zorganizowania „Dnia Nowych Technologii w Tyfloedukacji niewidomych i słabo widzących” oraz Drzwi Otwartych. Już od progu odwiedzających witał powiew wiosny, szkolny hol stał się zieloną łąką, z kwitnącymi kwiatami i drzewami, były też miejsca do odpoczynku na leżakach po parasolami. Uczniowie i nauczyciele ubrani w kolorowe stroje zapraszali do częstowania się wiosennymi smakowitościami i odpoczynku przy delikatnych dźwiękach muzyki.

Po tak miłym przyjęciu zapraszano do odwiedzania pracowni szkolnych, gdzie uczniowie szkoły prezentowali jak nowe technologie wspomagają proces kształcenia.

W programie wydarzenia przewidziano między innymi: wystawę najnowszego sprzętu tyfloinformatycznego (oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające komputer,  bezwzrokowe pisanie na komputerze z programem udźwiękawiającym Jaws i NVDA, wykorzystanie chmury informacyjnej do pracy zespołowej w grupie z uczniem niewidomym, wykorzystanie programu OCR przez osoby niewidome) oraz prezentację nowych technologii w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Szczególnie interesujące jest wykorzystywanie tablic multimedialnych współpracujących ze sprzętem specjalistycznym na lekcjach geografii, języka angielskiego oraz  przedmiotach zawodowych. „Ekipa masażystów” czyli uczniowie technikum masażu opowiadali o swoim zawodzie, prezentowali też swoje umiejętności masażu.

W pracowni technik biurowych, uczniowie stworzyli profesjonalną firmę i obsługiwali interesantów.

Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej w zawodach:

w Technikum nr 23

Technik prac biurowych

Technik masażysta

w Szkole Policealne nr 20

Technik obsługi turystycznej (kurs kwalifikacyjny)

Technik administracji

Technik tyfloinformatyk

Technik masażysta

W ośrodku Szklono Wychowawczym na Dziewanny funkcjonują także:

Oddziały przedszkolne obejmujące opieką dzieci słabo widzące, niewidome, w tym

z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu

niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną):

Szkoła Podstawowa nr 39

w której funkcjonują klasy:

dla dzieci słabo widzących i niewidomych,

dla dzieci słabo widzących i niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną, (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

LVI Liceum Ogólnokształcące

Dla uczniom zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i osobowości, a w przyszłości podjęciem studiów.

Do liceum przyjmowani są uczniowie słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo.

(więcej szczegółów na stronie internetowej szkoły: http://www.wikom.pl/sosw6lodz

W szkole na Dziewanny każdy znajdzie miejsce dla siebie, i na Święcie Wiosny każdy miał możliwość zmierzyć się w grach planszowych dla niewidomych, a uczniowie szkoły podstawowej rozegrali turniej tenisa dźwiękowego. Najmłodsi nasi wychowankowie zrobili Marzannę, babki z piasku a potem wypoczywali na rozłożonych materacach.