Linki do stron uczelni wyższych

Uczelnie publiczne w Polsce

Uczelnie techniczne w Polsce

Akademia Górniczo-Hutnicza  w Krakowie –  www.agh.edu.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku – Białej - www.ath.bielsko.edu.pl

Politechnika Białostocka –  www.pb.edu.pl

Politechnika Częstochowska  - www.pcz.pl

Politechnika Gdańska – www.pg.gda.pl

Politechnika Krakowska  - www.pk.edu.pl

Politechnika Łódzka – www.p.lodz.pl

Politechnika Śląska – www.polsl.pl

Politechnika Lubelska – www.pollub.pl

Politechnika Opolska – www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska – www.put.poznan.pl

Politechnika Rzeszowska – www.portal.prz.edu.pl

Politechnika Warszawska – www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska – www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu - www.uniwersytetradom.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - www.utp.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – www.wat.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – www.zut.eud.pl

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie - www.pjwstk.edu.pl

 

Uniwersytety w Polsce

Uniwersytet w Białymstoku – www.uwb.edu.pl

Uniwersytet w Bydgoszczy – www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Gdański – www.ug.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – www.uj.edu.pl

Uniwersytet w Kielcach – www.ujk.edu.pl

Uniwersytet Łódzki – www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Lubelski – www.umcs.lublin.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski – www.kul.pl

Uniwersytet Opolski – www.uni.opole.pl

Uniwersytet Poznański – www.amu.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski – www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński – www.univ.szczecin

Uniwersytet Śląski – www.us.edu.pl

Uniwersytet Toruński – www.cm.umk.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Warszawski -  www.uw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski -  www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski – www.uz.zgora.pl

 

Uczelnie wojskowe w Polsce

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - www.amw.gdynia.pl

Akademia Obrony Narodowej  w Warszawie - www.aon.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - www.wat.edu.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu - www.wso.wroc.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - www.wsosp.deblin.pl

Szkoły podoficreskie

Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu - www.spwl.mil.pl

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - www.wsosp.deblin.pl/spsp

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce - www.ws.mw.mil.pl

Uczelnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - www.wspol.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - www.sgsp.edu.pl

 

Uczelnie morskie w Polsce

Akademia Morska w Gdyni - www.am.gdynia.pl

Akademia Morska w Szczecinie - www.am.szczecin.pl

 

Uczelnie artystyczne w Polsce

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - www.amuz.bydgoszcz.pl

Akademia Muzyczna w Gdańska - www.amuz.gda.pl

Akademia Muzyczna w Katowicach - www.am.katowice.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie - www.amuz.krakow.pl

Akademia Muzyczna w Łodzi - www.amuz.lodz.pl

Alademia Muzyczna w Poznaniu - www.amuz.poznan.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna we Wrocławiu - www.amuz.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - www. asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - www.asp.katowice.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi - www.asp.lodz.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - www.uap.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu - www.asp.wroc.pl

Akademia Sztuki w Szczecinie - www.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie - www.pwst.krakow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - www.filmschool.lodz.pl

Akademia Teatrlana w Warszawie - www.at.edu.pl

 

Uczelnie medyczne w Polsce

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - www.umb.edu.pl

Collegium Medicum w Bydgoszczy - www.ukw.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny - www.gumed.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - www.sum.edu.pl

Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego - www.uj.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - www.umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - www.umed.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - www.ump.edu.pl

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - www.ams.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny - www.wum.edu.pl

Akademia Medyczna we Wrocławiu - www.am.wroc.pl

 

Uczelnie ekonomiczne w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - www.ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - www.ue.poznan.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - www.ue.wroc.pl

 

Akademie Wychowania Fizycznego w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania fizycznego w Krakowie- www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -www.awf-bp.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - www.awf.wroc.pl

 

Uczelnie pedagogiczne w Polsce

Akademia Pedagogiczna w Częstochowie - www.ajd.czest.pl

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - www.up.krakow.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - www.uph.edu.pl

Akademia Pomorska w Słupsku - www.apsl.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - www.

 

Uczelnie rolnicze w Polsce

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - www.ur.krakow.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - www.up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - www.up.poznan.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - www.rekrutacja.sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - www.up.wroc.pl

 

Uczelnie teologiczne i kościelne w Polsce

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - www.chat.edu.pl

Uniwersytet Papieski w Krakowie - www.upjp2.edu.pl

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - www.bobolanum.edu.pl

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - www.pwt.wroc.pl

Akademia Ignatianum w Krakowie - www.ignatianum.edu.pl

Instytut Teologiczny w Biesku-bialej - www.it-bielsko.edu.pl

Instytut Teologiczny w Sandomierzu - www.intteol.sandomierz.opoka.org.pl