Propozycje publikacji do przeczytania

Modelowanie wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego
w łódzkich gimnazjach. 
Praca zbiorowa pod red. M. Siennej.

Poradnictwo bliżej uczącego się. M.Sienna (red.), W. Chyrczakowska-Wilamska, Jolanta Kacprzak, Ewa Koper, A. Zientarska, M. Bartosiak, M. Redlicka, D. Świt, A. Bugajska, A.Trzuskowski, E.Gralewska.

Badanie losów absolwentów w zakresie trafności wyboru szkoły oraz działań gimnazjum w zakresie orientacji zawodowej i planowania kariery uczniów na przykładzie Gimnazjum nr 16 w Łodzi, Anna Zientalska.

Budowanie systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum, 
Wanda Chryczakowska-Wilamska, Zofia Sepkowska

Dobre praktyki z zakresu doradztwa zawodowego, Małgorzata Bartosiak (red.), Małgorzata Sienna (red.), Anna Zientalska (red.), Regina Bednarczyk, Aleksandra Iwin, Jolanta Kacprzak, Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Dorota Sobajda

Doradztwo zawodowe kontekście potrzeb rynku pracy, Szkoła zawodowa – dzisiaj
i jutro (Rekomendacja Konferencji Ogólnopolskiej), 
Janusz Moos, Małgorzata Sienna, Małgorzata Bartosiak, Ewa Koper, Maria Michalak, Dorota Świt, Małgorzata Redlicka, Arkadiusz Trzuskowski, Wanda Chyrczakowska-Wilamska, Anna Zientarska.

Doradztwo zawodowe, lokalne działania-globalny cel,  Ewa Koper (red.), Małgorzata Sienna (red.), Joanna Jednoralska, Piotr Łoś, Halina Stasiak.

Jak zapoznać uczniów w szkole podstawowej z gospodarką? ( propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów w łódzkich szkołach podstawowych ) , Zeszyt metodyczny nr 4.

Kształcenie zawodowe a rynek pracy w krajach Unii Europejskiej (wybrane rozwiązania), Elżbieta Ciepucha, Agnieszka Mikina.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów jako element programu wychowawczego liceum profilowanego, Liceum Profilowane, Zeszyt nr 15,  Agnieszka Mikina.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w liceum profilowanym,  Zofia Sepkowska, Agnieszka Mikina.

Łódzkie szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt  12 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 )

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt 4, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt 2, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt 1, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 10

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt nr 13, (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5)

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt 9, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt 14, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 20

Łódzkie Szkoły Zawodowe (z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego), Zeszyt 16, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 13.

Rola doradcy zawodowego w procesie podejmowania decyzji o kierunku kształcenia (program IMPROVE),  Wanda Chryczakowska-Wilamska.

Szkolny Ośrodek Kariery w naszej placówce (wspieranie kariery uczniów na europejskim rynku pracy, szkolne doradztwo zawodowe w Polsce i Szkocji) poradnik nr 4, Bożena Zając, Agnieszka Mikina.

Szkolny Ośrodek Kariery w naszej placówce, poradnik nr 3, Bożena Zając, Agnieszka Mikina.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subscribe to RSS - Propozycje publikacji do przeczytania