Informacje o wydarzeniach krajowych

Włączamy się w Ogólnopolski Tydzień Kariery

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły na wycieczce zawodoznawczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, poznają zawody: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych  sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista.

Od szkoły do kariery - Doradztwo zawodowe dla ucznia

OD SZKOŁY DO KARIERY - DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIA

Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego - VI Europejskie Forum Gospodarze

VI Europejskie Forum Gospodarcze
Subscribe to RSS - Informacje o wydarzeniach krajowych