Konsultacje dla uczniów i rodziców

Punkt konsultacyjny doradców zawodowych  dla uczniów  i rodziców

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO 

90-142 Łódź ul. Kopcińskiego 29,

tel. (0-42) 678-33-78  wew. 101, 232

poniedziałki – czwartki godz. 15.00 – 16.00

(możliwość umówienia się z doradcą zawodowym po godz.16.00)

Wizyty należy wcześniej umówić telefonicznie

Doradcy zawodowi zapraszają uczniów wszystkich typów szkół i ich rodziców do Punktu Konsultacyjnego działającego w ŁCDNiKP celem wsparcia w świadomym  planowaniu dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym lub  psychologiem  istnieje możliwość przeprowadzenia badań predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych, określenia mocnych stron osobowości, temperamentu, budowania Indywidulanego Planu Działania oraz pozyskania informacji o zmianach w systemie kształcenia, strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ofercie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, zawodach i prognozach rynku pracy.