Kreatywność pierwszym krokiem do odniesienia sukcesu na rynku pracy!

 Warsztaty dla gimnazjalistów pod tym tytułem przeprowadzili Ewa Koper Ii Marek Wilmowski doradcy zawodowi Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w ramach XX Łódzkich Targów Edukacyjnych. Uczniowie klas I, Publicznego Gimnazjum nr 29 i klasy III, Publicznego Gimnazjum nr 32 w Łodzi rozwijali twórcze myślenie, płynność skojarzeniową, przełamywali schematy w myśleniu, rozwijali wyobraźnię. Na zajęciach zastosowano metodę ćwiczeń, gier dydaktycznych, burzy mózgów, graffitti. Uczniowie poprzez zabawę doskonalili  umiejętność współpracy w grupie, komunikowania się oraz rozwijania zdolności manualnych, poznawczych i kognitywnych.

 

 

Załączniki: