Konferencja Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna w roku szkolnym 2016/2017

Konferencja Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna w roku szkolnym 2016/2017, była okazją do spotkania z liderami wewnątrzszkolnych systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego, pedagogami, nauczycielami przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na którym zaprezentowano: obszary do współpracy, ciekawe wydarzenia jakie będą miały miejsce w bieżącym roku szkolnym, propozycje konkursów o zróżnicowanej tematyce oraz do wymiany doświadczeń. Nasze wspólne działania w bieżącym roku szkolnym zapowiadają się ciekawie!
W załączeniu prezentacje z konferencji.