Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego - VI Europejskie Forum Gospodarze

W dniach 13-14 listopada 2013 roku odbyło się w Łodzi VI Europejskie Forum Gospodarcze pod nazwą "Nowoczesne usługi biznesowe i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów". Organizatorom tej cyklicznej imprezy zależy by budować partnerskie relacje pomiędzy biznesem, samorządem i mieszkańcami. W ramach tego wydarzenia 14 listopada odbyła się debata "Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego w rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz regionalnego rynku pracy", podczas której zaprezentowano projekt i produkt czyli Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego.