Dni Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficznych

Dni doradztwa zawodowego – Ucz się w Łodzi, 02.06.2017

w Zespole Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja

Tego dnia łódzcy gimnazjaliści mieli możliwość dowiedzieć się, jakie są perspektywy znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy w zawodach, znajdujących się w ofercie szkoły, tj.: technik grafiki i poligrafii cyfrowej;- technik organizacji reklamy; technik procesów drukowania.

Zespół Szkół Poligraficznych, to szkoła nowoczesna, efektywna, dająca solidne podstawy do pracy w zawodzie i do dalszego kształcenia. Szkoła jest mocno osadzona w środowisku lokalnym, współpracująca z pracodawcami z branży.

Ważnym wydarzeniem w tym dniu było podpisanie umowy o współpracy z pracodawcami z branży poligraficznej, tj.:

August Faller sp z o.o., Stora Enso Polska S.A.. SCORPIO Sp. z o.o.

Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w pracowniach zawodowych przez uczniów szkoły. Mieli też okazję zapoznać z ofertą edukacyjną łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, obecnych tego dnia w Zespole Szkół Poligraficznych.

Doradcy zawodowi z Ośrodka Doradztwa Zawodowego funkcjonującego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzili dla gimnazjalistów konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe. Uczniowie mogli też skorzystać z skonsultować ze specjalistami z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Załączniki: