Informacje o działaniach własnych

Dni Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficznych

Dni doradztwa zawodowego – Ucz się w Łodzi, 02.06.2017

w Zespole Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja

W szkole na Skrzydlatej możesz rozwinąć skrzydła …

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 15 prowadzi kształcenie w zawodach: technik leśnik, technik geodeta, technik geolog, technik , technik budowy dróg, technik informatyk. To szkołą dla Ciebie ...

Jeśli chcesz poznać …

Ø  mikroświat szkodliwych owadów, żerujących na drzewach i krzewach leśnych,

Ø  metody pomiarów dendrometrycznych drzew i drzewostanów, stosowanych w pracach leśnych,

Poznajemy zawód cukiernika i piekarza

          Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Uczniowie goszczącej ich szkoły zorganizowali warsztaty podczas których mogli doświadczyć specyfiki zawodów piekarza i cukiernika. Uczniowie własnoręcznie wykonali chałki, ciastka i inne słodkości.

Dzień Kariery w Publicznym Gimnazjum nr 40

          Włączając się w Ogólnopolski Tydzień Kariery, Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi wspólnie z OHP oraz Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowało Dzień Kariery. Uczniowie PG nr 40 i PG 31 mogli zapoznać się z zawodami: stolarz, fryzjer, animator

Włączamy się w Ogólnopolski Tydzień Kariery

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły na wycieczce zawodoznawczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, poznają zawody: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych  sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista.

Jak ciekawie zapoznawać dzieci z ekonomią?

W zamieszczanym artykule przedstawiamy  projekt realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej prezentujemy migawki z zajęć z dziećmi i  konferencji podsumowującej i promującej projekt, na której wręczono nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Po

Platforma e-doradztwo edukacyjno-zawodowe

Czy drukowanie na tkaninie jest trudne?

Czy drukowanie na tkaninie jest trudne?

Skąd się biorą włókna i co się z nich wytwarza?

W ramach działań edukacji przedzawodowej Ośrodka Doradztwa Zawodowego, uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi, uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów politechniki Łódzkiej.

Dni Doradztwa Zawodowego w ramach kampanii „Ucz się w Łodzi”

Dni Doradztwa Zawodowego jako elementom kampanii  „Ucz się w Łodzi” organizowane są przez Wydział Edukacji UMŁ, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Powiatowy Urząd Pracy. W dniu 22 kwietnia 2016 r. w ramach tego przedsięwzięcia doradcy zawodowi Ośrodka Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP po raz kolejny przeprowadzili dla uczniów gimnazjum, cykl warsztatów: 1) Cele edukacyjno-zawodowe; Co wiem o sobie? – rozpoznawanie wewnętrznego potencjału; 2) Kwalifikacje, w których kształcą łódzkie szkoły, oraz konsultacje indywidualne.

Strony

Subscribe to RSS - Informacje o działaniach własnych