Informacje o działaniach własnych

Dni Doradztwa Zawodowego w ramach kampanii „Ucz się w Łodzi”

Dni Doradztwa Zawodowego jako elementom kampanii  „Ucz się w Łodzi” organizowane są przez Wydział Edukacji UMŁ, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Powiatowy Urząd Pracy. W dniu 22 kwietnia 2016 r. w ramach tego przedsięwzięcia doradcy zawodowi Ośrodka Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP po raz kolejny przeprowadzili dla uczniów gimnazjum, cykl warsztatów: 1) Cele edukacyjno-zawodowe; Co wiem o sobie? – rozpoznawanie wewnętrznego potencjału; 2) Kwalifikacje, w których kształcą łódzkie szkoły, oraz konsultacje indywidualne.

Poznawanie zawodów poprzez zabawę czyli Turniej zawodowy dla uczniów szkół podstawowych

Doradcy zawodowi Ośrodka Doradztwa Zawodowego wspólnie z liderem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjnego-zawodowego Publicznego Gimnazjum nr 5 w Łodzi zorganizowali turniej zawodowy, do udziału zaprosili uczniów VI klas szkół podstawowych. Z zaproszenia skorzystały:  Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 70, Szkoła Podstawowa nr 160, Szkoła Podstawowa nr 173, które wystawiły 4-osobowe drużyny, a kibicowali im koleżanki i koledzy z klasy.

Zdolności manualne atutem na rynku pracy - Pisanki inaczej

Pisanki inaczej

W ramach naszego działania Zdolności manualne atutem na rynku pracy dla uczniów klasy I Publicznego Gimnazjum nr 34 zorganizowano warsztaty umiejętnościowe. Uczniowie uczyli się metody „karczoch” i według własnego pomysłu ozdabiali jajka wielkanocne. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem  uczniowie byli się bardzo kreatywni, zaangażowani a efekty ich prac można było podziwiać na przygotowanej mini wystawie po zajęciach.

             

 

Ogólnopolska Konferencja „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy”

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. odbyła się w Łodzi, IV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy”,  zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie. Uczestnicy konferencji dyskutowali między innymi o osiąganiu kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalnym, o możliwościach rozwoju kompetencji zawodowych.

Innowacyjne włókiennictwo – pracownicy branży tekstylno-odzieżowej potrzebni od zaraz

W dniu 15 marca 2016 r w ramach tegorocznych, XIX Łódzkich Targów Edukacyjnych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia zorganizowano seminarium pt. Innowacyjne włókiennictwo – pracownicy branży tekstylno-odzieżowej potrzebni od zaraz.

Projekt "No aim no gain"

Projekt ma na celu prowadzenie szkoleń, coaching dla doradców oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie internetowej platformy i coaching dla celów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodych ludzi w wieku 17-19 lat.

W rezultacie powstanie platforma internetowa, do której powstanie publikacja/przewodnik w trzech językach.

"I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą"

III Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas trzecich "I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą" odbył się 24 kwietnia 2015 r. w SP nr 143 w Łodzi. Partnerem konkurs była IKEA-ŁÓDŹ, patronat nad nim objęło Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Ideą konkursu było zainteresowanie najmłodszych uczniów tematyką związaną z przedsiębiorczością, a także promowanie postaw przedsiębiorczych i świadomych zachowań konsumenckich. W konkursie uczestniczyło 5 łódzkich szkół: SP nr 7, SP nr 173, SP nr 189, SP nr 202, SP nr 143, każdą szkołę reprezentowała 4-osobowa drużyna.

Certyfikat Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego Rok szkolny 2015/2016

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne od roku szkolnego 2006/2007 przyznaje certyfikat potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.

Publikacje z zakresu doradztwa zawodowego ODZ

Wykaz publikacji z zakresu doradztwa zawodowego ODZ.
Tagi: 

„Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”

Projekt innowacyjny realizowany we współpracy z pięcioma szkołami zawodowymi. Głównym celem projektu pt. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej droga do sukcesu na rynku pracy było wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania.

Strony

Subscribe to RSS - Informacje o działaniach własnych