W szkole na Skrzydlatej możesz rozwinąć skrzydła …

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 15 prowadzi kształcenie w zawodach: technik leśnik, technik geodeta, technik geolog, technik , technik budowy dróg, technik informatyk. To szkołą dla Ciebie ...

Jeśli chcesz poznać …

Ø  mikroświat szkodliwych owadów, żerujących na drzewach i krzewach leśnych,

Ø  metody pomiarów dendrometrycznych drzew i drzewostanów, stosowanych w pracach leśnych,

Informator

Poznajemy zawód cukiernika i piekarza

          Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Uczniowie goszczącej ich szkoły zorganizowali warsztaty podczas których mogli doświadczyć specyfiki zawodów piekarza i cukiernika. Uczniowie własnoręcznie wykonali chałki, ciastka i inne słodkości.

Dzień Kariery w Publicznym Gimnazjum nr 40

          Włączając się w Ogólnopolski Tydzień Kariery, Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi wspólnie z OHP oraz Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowało Dzień Kariery. Uczniowie PG nr 40 i PG 31 mogli zapoznać się z zawodami: stolarz, fryzjer, animator

Włączamy się w Ogólnopolski Tydzień Kariery

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły na wycieczce zawodoznawczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, poznają zawody: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych  sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista.

Jak ciekawie zapoznawać dzieci z ekonomią?

W zamieszczanym artykule przedstawiamy  projekt realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej prezentujemy migawki z zajęć z dziećmi i  konferencji podsumowującej i promującej projekt, na której wręczono nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Po

Platforma e-doradztwo edukacyjno-zawodowe

Konferencja 6 czerwca 2016 r.

Kończy się rok szkolny, czas na podsumowanie naszych działań. Taki cel przyświecał konferncji, która odbyła się 6 czerwca 2016 r.  pt.: „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, przedsięwzięcia i dobre praktyki“ w roku szkolnym 2015/2016”. W konferencji udział wzięli: Pani Barbara Suchara Wydział Edukacji UMŁ, dyrektorzy szkół, liderzy  wewnątrzszklnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego wszystkich typów szkół, zainteresowani nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

"Tango" w Zespole Szkół Ekonomii i Usług

W Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi na Astronautów 19
znów dzieje się!!!!

Szkolne Koło Teatralne” Gęba” pod kierownictwem:

Strony

Subscribe to ODZ RSS