W szkole na Skrzydlatej możesz rozwinąć skrzydła …

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 15 prowadzi kształcenie w zawodach: technik leśnik, technik geodeta, technik geolog, technik , technik budowy dróg, technik informatyk. To szkołą dla Ciebie ...

Jeśli chcesz poznać …

Ø  mikroświat szkodliwych owadów, żerujących na drzewach i krzewach leśnych,

Ø  metody pomiarów dendrometrycznych drzew i drzewostanów, stosowanych w pracach leśnych,

Ø  jak zajmować się hodowlą i ochroną lasu.

Jeśli chcesz wiedzieć …

Ø  jak wykonać pomiar odległości pomiędzy dwoma wyznaczonymi punktami za pomocą różnych narzędzi i urządzeń geodezyjnych,

Ø  jak tworzyć mapy z zastosowaniem znaków topograficznych

Ø  jakie są sposoby orientacji w terenie.

Jeśli interesują Cię …

Ø  skały i metody ich badania

Ø  jak prowadzi się wiercenia geologiczne w poszukiwaniu złóż

Ø  jak pobiera się próbki skał do badań laboratoryjnych

Ø  jak wykonuje studnie m.in. głębinowe

Ø  projektuje trasy geoturystyczne i organizuje ruch turystyczny.

Jeśli interesujesz się jak …

Ø  budowane są drogi i obiekty mostowe

Ø  na czy polega prowadzeni przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

Ø  opracowuje się  dokumentację przetargową budowy dróg i mostów.

Jeśli twoją pasją jest informatyka, chcesz wiedzieć jak …

Ø  projektować sieci komputerowe i nimi administrować 

Ø  tworzyć strony www

Ø  projektować bazy danych

Ø  pisać programy w nowoczesnych językach programowania

 

Ø  montować podzespoły komputerowe.