Ogólnopolski Tydzień Kariery w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Łodzi

W Publicznym Gimnazjum nr 5 w Łodzi systematycznie jest wdrażane doradztwo edukacyjno-zawodowe do praktyki szkolnej. Po raz piąty zorganizowano w ramach Ogólnopolskiego  Tygodnia Kariery przedsięwzięcie edukacyjne „Co dalej po gimnazjum… ?” W ramach tego przedsięwziecia zorganizowano wiele różnordnych działań.