KOMUNIKAT WYDZIAŁU EDUKACJI UMŁ W SPRAWIE NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez szkoły podstawowe oraz  rodziców i kandydatów w sprawie funkcjonowania systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przekazujemy  kilka  informacji o ważnych elementach naboru
do tych szkół. Proszę o przekazanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub bezpośrednio absolwentom klas VIII.

1. Logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem strony https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

2. W Łodzi Kandydat sam rejestruje się w systemie, system generuje login
i hasło.
Później kandydat może zmienić to wygenerowane hasło.

3. W Łodzi można wybrać trzy szkoły publiczne prowadzone przez Miasto.

4. Termin wyboru  szkół i oddziałów                 15 czerwca – 10 lipca 2020 r.

Ogólny  harmonogram umieszczony jest na stronie systemu w zakładce „Terminy naboru” oraz szczegółowy harmonogram w zakładce „Pliki do pobrania”. Terminy rejestrowania się do  oddziałów nietypowych: sportowych, wstępnych, dwujęzycznych, z uzdolnieniami kierunkowymi były krótsze, niż terminy wyboru innych oddziałów. (Jest informacja w harmonogramie szczegółowym).

4. W Aktualnościach na stronie systemu Administrator umieścił  filmik z instrukcją działania systemu. Warto skorzystać.

5. Wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek może być złożony metodą tradycyjną, w wersji papierowej lub elektronicznie poprzez profil zaufany.

6. W terminach:

26 czerwca -10 lipca

kandydat składa w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Może to zrobić  zanosząc tradycyjnie papierową kopię do szkoły lub wysłać skan/zdjęcie świadectwa na adres specjalnie utworzonej do celów rekrutacji   skrzynki mailowej w szkole pierwszego wyboru. Wykaz adresów dedykowanych skrzynek mailowych ukaże się  w systemie elektronicznego naboru.

31 lipca – 4 sierpnia 2020

kandydat składa zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru. Może postąpić tak jak przy przekazywaniu świadectwa. Zanieść do szkoły pierwszego wyboru kopię papierową lub wysłać skan/zdjęcie na adres dedykowanej skrzynki mailowej.

W tym terminie można też zmienić szkoły i oddziały, do których kandydat aplikuje

7. Lista zakwalifikowanych ukaże się w dniu 12 sierpnia 2020r.

8. W terminie    13 sierpnia – 18 sierpnia należy potwierdzić wolę nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany!!!

9.       19 sierpnia 2020 r.- do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Uwaga:

1. W terminie 26 czerwca – 10 lipca     kandydat  sam wprowadza do systemu oceny uzyskane na świadectwie oraz inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie. 
 Wpisane osiągnięcia będą weryfikowane przez komisje rekrutacyjne w szkołach ponadpodstawowych. 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadza szkoła ponadpodstawowa.