Artykuł z Dziennika Łódzkiego "Doradzą gimnazjalistom, jaki wybrać zawód"

Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP prowadzi rozmowy doradcze z uczniami wszystkich typów szkół, a w szczególności z  uczniami  gimnazjum, którzy podejmują decyzje eduakcyjno-zawodowe. Nie zawsze jest to łatwa decyzja. Doradcy zawodowi ŁCDNiKP wspomagają uczniów
w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru szkoły, zawodu w sposób świadomy zgodnie
z predyspozycjami zawodowymi, cechami osobowości, stanem zdrowia czy prognozami rynku pracy. 

Załączniki: