Prezentacja z konferencji ODZ 18.09.2017

Opis: 
Organizacja Szkolnych Punktów Informacji Kariery