Konferencja - Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli  szkół podstawowych z Łodzi i okolic na konferencję pt. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. W szkołach podstawowych właśnie zaczęły obowiązywać nowe ramowe plany nauczania, w których znajduje się doradztwo zawodowe, wdrażane są również wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego. 

Konferencja odbędzie się 18 wrześ​nia o godz. 11.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, sala 210. Zgłoszenia elektronicznie: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48155

Serdecznie zapraszamy!