Dni otwarte w andel’s Hotel Łódź 07 marca 2016 r.

Powitanie gimnazjalistów
Aranżacja stolu

Pracodawcą, który trzeci rok angażuje się w prezentowanie zawodów hotelarsko-gastronomicznych uczniom gimnazjów  jest andel/s Hotel. 

Poznaj bliżej zawody branży hotelarskiej – to motto kolejnej edycji wspólnego przedsięwzięcia andel’s Hotel  i Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Decyzje edukacyjno-zawodowe, jakie muszą podjąć uczniowie 3 klas gimnazjów powinny być oparte na racjonalnych przesłankach, a planowanie przyszłej kariery zawodowej to swego rodzaju układanie puzzli z dostępnej wiedzy pochodzącej z różnych źródeł, np.: telewizji, książek, szkoły, reklamy, Internetu, mody, popkultury, porad udzielanych przez członków rodziny, znajomych. W budowaniu tej układanki ogromna rolę pełnią doradcy zawodowi, dostarczający możliwie najszerszych wiadomości o zawodach i rynku pracy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą, ze środowiskiem pracy powinien być nieodzownym elementem doradztwa edukacyjno-zawodowego. Właśnie Dni otwarte to świetna okazja, by uczniowie poznali środowisko pracodawcy, mieli możliwość  rozmowy z pracownikami reprezentującymi organizację, zobaczyli z bliska miejsca pracy.

Podczas Dni otwartych w andel’s Hotel szkoły ponadgimnazjalne z Łodzi i regionu łódzkiego prowadzące kształcenie w zawodach związanych z branżą hotelarsko-gastronomiczną miały okazję zaprezentować swoją ofertę edukacyjną. Były to profesjonalnie przygotowane stoiska, a uczniowie prezentowali między innymi umiejętność dekorowania stołów, ciast, przygotowywania potraw.

Niezwykle atrakcyjna dla uczniów gimnazjów była oferta przygotowana przez pracowników hotelu, były konkursy, pokazy barmańskie, pokazy kulinarne, degustacja przygotowanych potraw.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki po hotelu, podczas których gimnazjaliści mieli okazję  zwiedzić m. in. pokoje hotelowe, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia SPA.

Gimnazjaliści chętnie korzystali z konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum  Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W dniach otwartych wzięło udział około 400 gimnazjalistów wraz z liderami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.